Energikollektivets sekretesspolicy

Vi i Villa organiserar energikollektivet Vi i Villas elauktion flera gånger per år. Vi i Villa gör detta tillsammans med Pricewise. Denna sekretesspolicy lägger upp vilka personliga detaljer vi samlar tillsammans med Pricewise för energikollektivet och varför. Då vi behandlar din data lyder vi under lagliga krav som har satts upp av dataskyddsförordningen (GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation). Vi rekommenderar att ni läser denna policy noggrant.

Registreringen med energikollektivet

När du registrerar dig med energikollektivet kommer Vi i Villa och Pricewise behandla din data med yttersta omsorg. Under inga omständigheter kommer personliga detaljer som kan spåras delas med elleverantörerna under registreringsfasen. Vi kommer att uppdatera er om energikollektivet genom e-postkommunikation och ger dig ett personligt erbjudande baserat på data du har försett oss. Deltagandet är gratis, utan förbindelser och du kan avregistrera dig när som helst genom avregistreringslänken i slutet av varje e-post eller genom att ringa 08 – 731 29 00.

Användning av personlig data

Det är viktigt för oss att personlig information behandlas med omsorg. Vi ber endast om data som är nödvändigt för att använda våra tjänster.

Beroende på informationen du ger oss, behandlar vi följande data under registreringsfasen för energikollektivet:

Namn och adressdetaljer:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Möjligtvis telefonnummer (Du måste separat acceptera detta)
 • Postnummer
Data om din energiförbrukning:
 • Hushållets komposition
 • Årlig elförbrukning
 • Nuvarande elleverantör
 • Solceller Ja/Nej
 • Annan information om ditt nuvarande elavtal

Vi behöver denna data om din nuvarande situation för att ge dig ett personligt erbjudande. Det är inte obligatoriskt att ge denna information, men vi anser att det är viktigt att du kan göra ett grundligt informerat val om du ska ta emot erbjudandet eller inte. Därför är det viktigt att du ger denna information.

Förutom den data som blev nämnd ovanför kommer vi att behandla följande data som skickas vidare till den nya elleverantören på ett säkert sätt om du byter till en annan elleverantör genom Vi i Villas elauktion:

 • Kontonummer eller IBAN
 • Födelsedatum

Överlämning av data till tredje part

Vi i Villa och Pricewise kommer inte att ge ut din personliga information till andra företag eller organisationer, om inte det krävs för att ansöka om ditt nya avtal eller om lagen kräver det. I så fall kommer vi att överlåta din information till den nya elleverantören. Överlåtelse av sådan data behandlas med största möjliga omsorg för din integritet.

Kakor

Vår hemsida använder kakor, också kallat cookies. Kakor är små filer vi använder för att samla information så att du inte behöver lägga till information flera gånger om. När du besöker webbplatsen Vi i Villas elauktion första gången kommer vi att visa ett meddelande med en förklaring om vad kakor är.

En distinktion finns mellan funktionella kakor (till exempel kakor för att minnas inloggningsdata) och icke-funktionella kakor (till exempel kakor för hemsidestatistik). Klicka här för att läsa vilka kakor vi använder och till vilket syfte.

Bevarande av information och rätten att få dina personliga detaljer raderade

Vi kommer att lagra din information max två är efter din senaste kontakt med energikollektivet eller max två år efter att avtalet du ansökte om förfallit. Eftersom vi inte vet ditt exakta slutdatum, tillämpar vi följande regel för att bestämma sista datum för bevaring: ansökningsdatum + en månad + avtalets längd + två år. På detta sätt kan du vara säker på att vi kan hjälpa dig också efter ditt byte. Om du önskar att din information raderas tidigare kan du använda din ”rätt att bli bortglömd”. I det fallet kommer vi att radera din information genast. Om du gör det, var tydlig med att meddela om du vill ha din information raderad endast från Vi i Villas elauktion eller från all kommunikation från Vi i Villa.

Säkerhet

Vi kommer att tillämpa säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk eller oauktoriserad tillgång till din personliga data, vi ser till att endast nödvändiga personer har tillgång till informationen, att tillgång till informationen är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet.

Ändringar i sekretesspolicyn

Ändringar kan göras i denna sekretesspolicy. Observera alltid datumet högst upp på sekretesspolicyn. Om ändringar görs i sekretesspolicyn kommer vi att göra vårt yttersta för att meddela om dessa ändringar separat. Vi använder aldrig din data för andra syften utan ditt medgivande.

Inspektera och ändra din information

Du kan kontakta oss när som helst om du har frågor eller vill veta mer om vilken personlig information vi har. Se kontaktuppgifterna nedanför.

Du har rätten att:
 • Få en förklaring på vilken personlig information vi har samlat om er och hur vi använder den.
 • Inspektera specifik personlig information vi har om dig.
 • Korrigera fel.
 • Ta bort information som är onödig.
 • Dra tillbaka samtycke.
 • Invända till att en specifik typ av din data används.

Lämna in klagomål

Om du anser att vi inte tar hand om dina personliga detaljer ändamålsenligt och du inte har fått tillräcklig hjälp från oss, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kan du avregistrera dig?

Du kan avregistrera dig från all kommunikation när som helst genom en avregistreringslänk i e-post från Vi i Villas elauktion. Du kan avregistrera dig från all kommunikation gällande energikollektivet eller endast kommunikation gällande det nuvarande erbjudandet. Du kan också avregistrera dig genom att ringa 08-731 29 00.

Denna Sekretesspolicy gäller specifikt för Vi i Villas elauktion. Om du vill veta hur Vi i Villa hanterar dina personliga uppgifter i allmänhet eller vill avregistrera dig från annan kommunikation från Vi i Villa, till exempel radera din personliga information, kan du ringa 08-731 29 00. Klicka här för Vi i Villas allmänna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter

Vi i Villa
Tegnérgatan 8
113 58 Stockholm
08 - 731 29 00
Pricewise
Overtoom 16
1054 HJ Amsterdam
088 – 66 99 000
27.8.2018